Det meste av lim er midlertidig fjernet pga regelstyring fra Miljødirektoratet.
Produktene legges ut igjen så snart dette er på plass.